Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Innowacje, eksperymenty i projekty edukacyjne - planowanie i realizacja w klasach młodszych

„ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI…” - BOŻE NARODZENIE INSPIRACJĄ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

Wnioski i rekomendacje po egzaminie maturalnym z biologii w 2023 r.

Trening kontrolowania złości

Tworzenie stroików świątecznych

Matura z języka angielskiego w formule 2023 - łatwa czy trudna? Analiza zadań i wyników.

Techniki podnoszenia motywacji i radzenia sobie z wyzwaniami w pracy pedagogicznej

Pierwsze kroki z drukiem 3D – podstawy obsługi drukarki 3D

Zimowe inspiracje

Strony