Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Innowacje, eksperymenty i projekty edukacyjne - planowanie i realizacja

UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE sposoby pomocy nauczyciela w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia

XI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej

Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w szkole podstawowej

Matura z języka polskiego 2023 – aktualności

Konkurs „Biznes z klasą”

CYFROWY DETOKS – JAK WYLOGOWAĆ SIĘ Z CYBERPRZESTRZENI?

Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej

Strony