Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Jak uczą/uczą się w Europie - wymiana najlepszych praktyk w zakresie nowoczesnej pedagogiki

Kierownik wycieczek szkolnych. Zadania opiekuna wycieczki szkolnej

„EuroFlash mob: Integracja przez taniec

Techniki wywierania wpływu i perswazji – jak radzić sobie z manipulacją?

Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Piramidy wieloosobowe

KIELECKA DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI RACHUNKOWYCH 2023

Strony