Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wsparcie dziecka w sytuacji przemocy domowej. Praktyczne wskazówki dotyczące Procedury Niebieskiej Karty.

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. Statut szkoły.

„JAJKOPISANIE” - czyli sztuka zdobienia pisanek

45 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Wsparcie dziecka w sytuacji przemocy domowej. Praktyczne wskazówki dotyczące Procedury Niebieskiej Karty.

Konkurs Filmowy dla uczniów Szkół Podstawowych i ich rodzin

Festiwal Kreatywnych Świetlic

Strony