Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dziecko z diagnozą afazji w przedszkolu i szkole

TIK w nauczaniu matematyki

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji

Diagnoza i monitorowanie efektów pracy ucznia na lekcjach matematyki. Ocenianie sumujące i kształtujące.

Pachnące mydełka – prezent okolicznościowy

Egzamin ustny z języka polskiego w formule 2023

Jak rozmawiać z uczniami o prawach człowieka, prawach dziecka? Propozycje praktycznych rozwiązań.

Rozwijanie logiki i kreatywnego myślenia w oparciu o Metodę Kolorowych Dźwięków

Egzaminy na finiszu a nauczycielski dobrostan - przykłady najlepszych praktyk

II KONKURS INFORMATYCZNY - PROGRAMUJEMY W APLIKACJI SCRATCH

Strony