Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wyniki wydarzenia edukacyjnego, promującego naukę języków obcych: XI Gra Miejska Europejski Dzień Języków

Nie tylko fake newsy. Jak rozpoznawać różne rodzaje medialnej dezinformacji?

Nauczanie techniki zgodnie z nową podstawą programową

WSPARCIE NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE ZABURZEŃ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ UCZNIÓW

Zbiór zadań maturalnych – formuła 2023

Trudny uczeń czy trudne zachowania – jak reagować na sytuacje problemowe w szkole?

Planowanie oraz ewaluacja działań WSDZ w szkole

IV MIEJSKI KONKURS LITERACKI W ŚWIECIE II części „Dziadów”

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu

Jak prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno - społeczne w codziennej pracy ? część 1

Strony