Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dlaczego warto realizować edukację medialną w Centrum Edukacji Medialnej?

Nowy typ zadań maturalnych z matematyki

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doradztwie zawodowym - narzędzia diagnostyczne i zawodoznawcze

Kierownik wycieczek szkolnych

Stroik świąteczny

Kraków w kontekstach maturalnych

Egzamin maturalny z biologii - podsumowanie sesji 2022. Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Egzamin maturalny z chemii  - podsumowanie sesji, rekomendacje na egzamin w 2023 roku

O kompetencjach społecznych i emocjonalnych w pracy wychowawcy klasowego

Strony