Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Granice w wychowaniu, jak je wyznaczać w kontakcie z uczniem i jego rodzicami - od teorii do praktyki

Wnioski i rekomendacje po egzaminie maturalnym z historii w 2023 r.

Wnioski i rekomendacje po egzaminie maturalnym z geografii w 2023 r.

Zbiór zadań maturalnych z matematyki – formuła 2023

„EnVET” III MIEJSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO

Innowacje, eksperymenty i projekty edukacyjne - planowanie i realizacja w klasach młodszych

„ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI…” - BOŻE NARODZENIE INSPIRACJĄ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

Wnioski i rekomendacje po egzaminie maturalnym z biologii w 2023 r.

Trening kontrolowania złości

Strony